Vermogen bepalen

Bij het kopen van een houtkachel is de capaciteit van groot belang. Deze moet zeker niet te groot zijn.
Grote kachels geven snel te veel warmte af, waardoor het vuur getemperd moet worden.
Dat gebeurt door de luchttoevoer te verminderen. Door het verminderen van de luchttoevoer, ontstaat onvolledige verbranding.
Hierdoor ontstaat meer luchtverontreiniging en uw kachel en schoorsteen zullen eerder vervuilen.
Zeker in goed geïsoleerde huizen is een capaciteit van 5 - 7 kilowatt bij een kamergrootte van 30 vierkante meter ruim voldoende.
Let daarnaast op een goede luchttoevoer en goede ventilatie.

Met behulp van de onderstaande grafiek kunt u het juiste vermogen van uw kachel bepalen.

Bepalen juiste vermogen houtkachel